Nieuws / vakantie-info

Sinds de start van Optimaal Fysiotraining in 2005 heeft er geen prijsverhoging voor deelname aan Optimaal Fysiotraining plaatsgevonden. De tarieven zijn al die tijd ongewijzigd gebleven.
Echter door toename van de kosten, waaronder verhoging van het BTW tarief van 6 naar 9%, zullen de abonnementsprijzen voor het eerst met een geringe verhoging aangepast worden.

Met ingang van 01 februari 2019 zullen de volgende abonnementsprijzen gelden.

Automatische incasso
1 x per week: € 32,00
Onbeperkt: € 55,00

Factuur
1 x per week: € 37,50
Onbeperkt: € 65,00
Kwartaalbetaling 1 x / p.w. € 105,00

Optimaal blijft streven naar een kwalitatief goede en betaalbare fysiofitness, zodat er een breed publiek mee kan blijven doen.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN RONDOM KERST EN OUD&NIEUW 2018

1e EN 2e KERSTDAG VERVALLEN DE TRAININGEN

NIEUWJAARSDAG VERVALLEN DE TRAININGEN

MAANDAG 24 DECEMBER EN MAANDAG 31 DECEMBER IS ER TRAINING VAN 1400 UUR TOT 1500 UUR EN VAN 1500 UUR TOT 1600 UUR.
(de trainingsuren vanaf 1600 uur op genoemde maandagen komen dan te vervallen).

OVERIGE TRAININGSUREN TIJDENS DE FEESTWEKEN GAAN GEWOON DOOR VOLGENS ROOSTER OPENINGSTIJDEN

MET INGANG VAN 7 JANUARI START NIEUW TRAININGSUUR:
OP MAANDAGOCHTEND VAN 09.00 UUR TOT 10.00 UUR.
TIJMEN ZAL DIT UUR EENIEDER BEGELEIDEN.

 

Nieuwe locatieOPTIMAAL FYSIOTRAINING IS VERHUISD!!!

NIEUWE LOCATIE

VAN VOORSTSTRAAT 1, VOORMALIG PAND RABOBANK

HUISSEN

TEL. 026 3259689