Nieuws / vakantie-info

VAN 8 JULI T/M 17 AUGUSTUS 2019 ZOMERROOSTER!

DE TRAININGEN OP MAANDAG VANAF 16.00 UUR VERVALLEN EN HET TRAININGSUUR OP DINSDAGAVOND VAN 21.00 UUR -22.00 UUR VERVALT. ALLE ANDERE TRAININGEN GAAN GEWOON DOOR.

Sinds de start van Optimaal Fysiotraining in 2005 heeft er geen prijsverhoging voor deelname aan Optimaal Fysiotraining plaatsgevonden. De tarieven zijn al die tijd ongewijzigd gebleven.
Echter door toename van de kosten, waaronder verhoging van het BTW tarief van 6 naar 9%, zullen de abonnementsprijzen voor het eerst met een geringe verhoging aangepast worden.

Met ingang van 01 februari 2019 zullen de volgende abonnementsprijzen gelden.

Automatische incasso
1 x per week: € 32,00
Onbeperkt: € 55,00

Factuur
1 x per week: € 37,50
Onbeperkt: € 65,00
Kwartaalbetaling 1 x / p.w. € 105,00

Optimaal blijft streven naar een kwalitatief goede en betaalbare fysiofitness, zodat er een breed publiek mee kan blijven doen.

MET INGANG VAN 7 JANUARI START NIEUW TRAININGSUUR:
OP MAANDAGOCHTEND VAN 09.00 UUR TOT 10.00 UUR.
TIJMEN ZAL DIT UUR EENIEDER BEGELEIDEN.

Nieuwe locatieOPTIMAAL FYSIOTRAINING IS VERHUISD!!!

NIEUWE LOCATIE

VAN VOORSTSTRAAT 1, VOORMALIG PAND RABOBANK

HUISSEN

TEL. 026 3259689