Werkwijze

Wanneer U zich aanmeldt wordt er een afspraak gemaakt voor een intake + fitheids-/gezondheidstest. Dit is verplicht. Indien de testgegevens hiertoe aanleiding geven zal in overleg met u contact opgenomen worden met uw huisarts of behandelend specialist.
Aan de hand van de verkregen gegevens, in combinatie met uw persoonlijke doelstelling wordt er een trainingsschema voor u samengesteld.

Zonodig wordt het trainingsschema aangepast/bijgesteld.

Tussentijds (tijdens de training) wordt steeds geëvalueerd of het trainingsschema nog voldoet. Op verzoek worden de trainingsresultaten geobjectiveerd in een hertest.

De nadruk ligt op de individuele aanpak in aanwezigheid van een fysiotherapeut.
Er wordt getraind in groepsverband. Eenieder binnen de groep traint met zijn eigen individuele trainingsschema. Voordeel van deze manier van trainen is dat er onderling stimulatie ontstaat.

De samenstelling van de groep wordt, voor zover mogelijk, soms bepaald door de klacht en/of door de leeftijd.

IMG_7070